viktor

Viktor Feher

je absolventom magisterského štúdia na Fakulte Umení v Košiciach. Je zakladateľom tímu Natreto a košickej organizácie Street Art Communication, ktorá sa od roku 2008 prioritne venuje estetike urbánneho priestoru. Už od prvých misií bolo jej účelom šíriť dobro a vieru v tvárnosť a zmyselnosť súčasného, najmä pouličného umenia. V rámci Natreto je stratégom, koncept - tvorcom, písmomaliarom a natieračom. 

 

roman

Samuel Velebný

V obrazoch vytvára bohaté znakové systémy naraz šifrujúce i dešifrujúce život spoločnosti na pozadí máp miest. Architektúru a Interaktívny Dizajn študoval na FUTU v Košiciach, Glasgow School of Art a Kunstuniversität Linz. Okrem monumentálej maľby sa venuje aj digitálnym médiám, skúmajúc postupy vizualizovania a zobrazovanie veľkých procesov a hyperobjektov.


 

kajo

Martin Kiman

Vo svojich maľbách strieda a kombinuje prvky reálnych reprezentácií a abstrakcie, organickej hmoty a geometrie. Maľbu a nové médiá vyštudoval na Fakulte umení v Košiciach a na VŠVU v Bratislave. Hoci jeho primárnym médiom je závesný obraz, jeho tvorba zahŕňa aj muralistickú maľbu, kresbu, video a grafiku. Je zakladateľom fashion labelu OKAMIHU.

 

bzs

Zsolt Bocsarszky

Vo svojej tvorbe prepája fotorealizmus s vektorovými a surrealistickými tvarmi. Väčšinou maľuje pohyb ľudského tela, fascinuje ho jeho deformácia. Vyštudoval výtvarný odbor na maďarskom gymnáziu Sándora Máraiho v Košiciach. Pracoval v maliarskej skupine pre švédsku firmu Prison Island. Okrem maľby robí aj grafiky, venuje sa sieťotlači a v súčasnosti pôsobí vo svojom ateliéri v Košiciach.

 

 

 

 

 

zsolt

Jakub Staš

Je študentom na Fakulte umení v Košiciach. Vo svojej tvorbe pracuje hlavne so štylizovanou figurálnou tvorbou, ktorú kombinuje rôznymi maliarskym technikami. Špecializuje sa na techniku airbrush.

samko

Jiři Teo Mateja

je v tíme Natreto profesionálny kaligraf. Jeho hlavnou vášňou je Cooperplate a Italika. Od tuša a pera cez kriedové a liehové fixy, ku štetcom a neustálému písaniu – zdokonalovaniu sa. Písmomaliarstvo a jeho krása je poslanie. Materiály, technólogie, tvary, farby, zručnosť. Ručná práca = one love.

 

kasci

Tomáš Kaščák

Pôsobí v oblasti polygrafie 7 rokov. Venuje sa príprave plotrovaných grafík a ich aplikácii na rôzne povrchy. Pracuje s fóliami a všetkým "lepivým", car- wrappingom a veľkoformátovou tlačou. Tomáš sa tiež špecialiizuje na polepy interierových fototapiet. 

 

kasci

 

kasci