viktor

Viktor Feher

je absolventom magisterského štúdia na Fakulte Umení v Košiciach. Je zakladateľom tímu Natreto a košickej organizácie Street Art Communication, ktorá sa od roku 2008 prioritne venuje estetike urbánneho priestoru. Už od prvých misií bolo jej účelom šíriť dobro a vieru v tvárnosť a zmyselnosť súčasného, najmä pouličného umenia. V rámci Natreto je stratégom, koncept - tvorcom, písmomaliarom a natieračom. 

>Behance

roman

Samuel Velebný

V obrazoch vytvára bohaté znakové systémy naraz šifrujúce i dešifrujúce život spoločnosti na pozadí máp miest. Architektúru a Interaktívny Dizajn študoval na FUTU v Košiciach, Glasgow School of Art a Kunstuniversität Linz. Okrem monumentálej maľby sa venuje aj digitálnym médiám, skúmajúc postupy vizualizovania a zobrazovanie veľkých procesov a hyperobjektov.


>Behance

kajo

Martin Kiman

Vo svojich maľbách strieda a kombinuje prvky reálnych reprezentácií a abstrakcie, organickej hmoty a geometrie. Maľbu a nové médiá vyštudoval na Fakulte umení v Košiciach a na VŠVU v Bratislave. Hoci jeho primárnym médiom je závesný obraz, jeho tvorba zahŕňa aj muralistickú maľbu, kresbu, video a grafiku. Je zakladateľom fashion labelu OKAMIHU.

 >martinkiman.com

reus

Matej Maturkanič

V súčasnosti študentom na VŠVU, Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Maliarstva. Vo svojej tvorbe sa často krát okrajovo opiera o tému graffiti , ktorá bola jedna z prvých krokov smerom k maĺbe. Pri tvorbe vychádza častokrát z typografie a ilustrácie jemu vlastnej. Tvorí tak obrazy z abstrahovaných tvarov pisma,znakov a rôznych zjednodušených kresieb.

>behance

 

 

 

 

zsolt

Zsolt Bocsarszky

Vo svojej tvorbe prepája fotorealizmus s vektorovými a surrealistickými tvarmi. Väčšinou maľuje pohyb ľudského tela, fascinuje ho jeho deformácia. Vyštudoval výtvarný odbor na maďarskom gymnáziu Sándora Máraiho v Košiciach. Pracoval v maliarskej skupine pre švédsku firmu Prison Island. Okrem maľby robí aj grafiky, venuje sa sieťotlači a v súčasnosti pôsobí vo svojom ateliéri v Košiciach.

>bzsstagram

samko

Adam Alezár
 

Je absolventom magisterského štúdia na Fakulte Umení v Košiciach.  V rámci tímu zabezpečuje dôkladný a hladký priebeh technických procesov pri realizáciach projektov. 

 

reus

Ema A. Kerekes

Je študentka Nových médií na Technickej univerzite v Košiciach. Používa najmä prírodné materiály, farby a svetlá. Vo svojej tvorbe vytvára prevažne patterny a tvary, či už ich natrvalo namaľuje alebo namapuje projektorom a obohatí pohybom. Jej tvorba spočíva aj z priestorových inštalácií. V minulosti pôsobila aj v maliarskej skupine pre švédsku firmu Prison Island

 

 

tomas

Jiři Teo Mateja

je v tíme Natreto profesionálny kaligraf. Jeho hlavnou vášňou je Cooperplate a Italika. Od tuša a pera cez kriedové a liehové fixy, ku štetcom a neustálému písaniu – zdokonalovaniu sa. Písmomaliarstvo a jeho krása je poslanie. Materiály, technólogie, tvary, farby, zručnosť. Ručná práca = one love.

>platform-at.com

a

Gregor Bady Badanič

Infatilný a zároveň vážny osobitý výtvarný ráz. V jeho tvorbe výrazne cítiť vplyv komiksu. Bady je ilustrátor a rád miesi grafické techniky a postupy s maľbou. Okrem jeho prác v interiéroch, exteriéroch a ilustrácii si tiež privyrába predajom svojich autorských malieb na plátne. 

>Badyho facebook

tomas

Tomáš Kocka

Vychádza s graffiti a muralistickej tvorby. Jeho vizuálny jazyk je na prvý pohľad ilustratívny so značnou štylizáciou priestoru a zjednodušovaním tvarov s východiskom v minimalizme. Je študentom Ateliéru súčasného obrazu na FUTUKE no mimo maľby sa taktiež venuje ilustrácii, rôznym druhom autorských tlačí a iným špecifickým projektom. Je spoluzakladateľom vydavateľstva/štúdia Edgar&Ota, ktoré je zamerané práve na takéto projekty.

>tomaskocka.tumblr.com

 

 

a

Alex Selmeci

Venuje sa maľbe, grafike a ilustrácii. Študuje v Ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach. Je spoluzakladateľkou štúdia a vydavateľstva Edgar&Ota, ktoré je zamerané na ilustráciu, vydávanie zinov, komiksov a iných publikácií, s využitím rôznych grafických tlačových techník (sieťotlač, linoryt, risografia...).

>alexselmeci.tumblr.com

dodi

Jozef Grint

Jozef Ripko aka Ďodi Grint je absolventom Strednej školy úžitkového výtvarníctva. Neskôr strávil jeden rok v ateliéri sochy pod vedením Juraja Bartusza na Fakulte umení v Košiciach. Od vtedy sa venuje už len vlastnej tvorbe, prevažne maľovaniu 3D priestorových - optických ilúzií a širokej škále dekoratívnych malieb v interiéroch.

>graffiti.grant.sk

kasci

Kamil Kovalčík

je od polovice 90tich rokov jedným z popredných košických graffiti umelcov. Od roku 2009 tiež pôsobil ako produkčný manažér v rámci organizovania medzinárodných ročníkov festivalu Street Art Communication. Kombinácia prvkov a farieb, voľnosť, hravosť a farebnosť sú nosným vodítkom v jeho tvorbe. Dôkazom jeho dlhoročných skúseností je vysoká úroveň zručnosti s maliarskou technikou a precíznosť v prevedení.

>powporn.org

kasci

Roman Juhás

je absolventom magisterského štúdia na Akadémii výtvarních umení v Krakowe. Je spoluzakladateľom grafického štúdia 436, ktoré okrem iného vytvorilo vizuály pre viacero kultúrnych podujatí a inštitúcií. Od roku 2011 je umeleckým grafikom v organizácii Street Art Communication. V tíme Natreto je jeho úlohou kreatívne projektovanie, vizualizácia návrhov a písmomaliarstvo.   

>436

kasci

Tomáš Kaščák

Pôsobí v oblasti polygrafie 7 rokov. Venuje sa príprave plotrovaných grafík a ich aplikácii na rôzne povrchy. Pracuje s fóliami a všetkým "lepivým", car- wrappingom a veľkoformátovou tlačou. Tomáš sa tiež špecialiizuje na polepy interierových fototapiet. 

willcom.sk